محصول IPImen Bigdata Analyzer یک آنالیزگر تخصصی جهت بررسی و مدیریت لاگ ها و اطلاعات حجیم در حوزه Big Data است. این محصول به عنوان یک نرم افزار کاربردی، قابل نصب بر روی سرورهای سازمانی بوده و گزارشات کاملی را ارئه مینماید.


 

چاپ